U skladu sa portfoliom kompanija, njihovim kratkoročnim i dugoročnim planovima, naša kompanija se pojavljuje kao partner za proces likvidacija osnovnih sredstava, lagera gotove robe, dugovanja klijenata prema kompaniji i dugovanja kompanije prema klijentima. Za velike procese likvidacija i otkupa naša kompanija ima mogućnosti da garantuje izvršenje posla, što je posebno važno za kompanije koje sele svoje poslovanje, pokreću nove projekte ili im proces likvidacije i otkupa predstavlja deo kratkoročnog ili dugoročnog plana restruktuiranja i reorganizacije. Svim našim poslovima, bilo da se radi o velikim ili malim otkupima, kao i procesima likvidacija, pristupamo profesionalno i odgovorno, poštujući dogovorene uslove i rokove. Ukoliko imate robu za otkup i želite da dobijete ponudu, neophodno je da popunite formular za otkup robe i da nam isti pošaljete. U najkraćem roku dobićete odgovor na vaš zahtev.